Βιογραφικό

Ο Ελευθέριος Χατζηδημητρίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την δυναμική του προσωπικότητα και τις πολυεπίπεδες επιστημονικές του σπουδές, γεννήθηκε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, μεγάλωσε σε περιβάλλον μέλη του οποίου δραστηριοποιήθηκαν ενεργά με την νομική επιστήμη, με ειδίκευση τόσο στο Ποινικό όσο και στο Αστικό Δίκαιο, το οποίο αποτέλεσε εφαλτήριο για την μετέπειτα εξέλιξη των σπουδών και της καριέρας του.

Πτυχιούχος δύο Νομικών σχολών, αυτής της Νομικής Σχολής της  Γαλλίας Σορβόννης Paris 13 Université Paris Nord και της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης και δυο Θεολογικών σχολών, της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και της  Θεολογικής Σχολής Αθηνών (τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία Μεταπτυχιακές Σπουδές του Δια-τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας – Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας), ενώ παρακολούθησε μαθήματα δύο ακόμα προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, α) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) Δίκαιο και Οικονομία και β) του  Κανονικού Δικαίου της  Θεολογικής Σχολής Αθηνών (τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνέγραψε άρθρα και μελέτες με αντικείμενο ερεύνης το Ποινικό, Αστικό και Εκκλησιαστικό –  Κανονικό Δίκαιο. Ορισμένα από αυτά είναι:  1. Το νομικό πλαίσιο σχέσεων Κράτους- Εκκλησίας στην Ελλάδα, 2. Συνεργασία Εκκλησίας – Πολιτείας Άρθρ. 2 Ν. 5901977, 3. Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα Έφεσης (στον  κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), 4.  Ελεγκτικό Συνέδριο και Εκκλησία Της Ελλάδος, 5. Η Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως 879-880, 6. Η Ορθόδοξη θεώρηση των Εκκλησιολογικών ζητημάτων σε σχέση με το Π.Σ.Ε. κατά τον Μητρ. Παντελεήμονα Παπαγεωργίου, 7. Η Διαμόρφωση Του Εκκλησιαστικού STATUS QUO,  8. Το Νομικό πλαίσιο κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα, 10. Κώδικας Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας Νομολογίας Και Εσωτερικού Δικαίου Εκκλησίας της Κρήτης και Δωδεκανήσων (παροχή Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας), 11. Η Αρχή της ομοφωνίας στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, 12. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος Διοικήσεως, 13. Η σύγκρουση παλαιού και νέου νόμου ως στοιχεία ταυτότητας του Χριστιανικού πολιτισμού Εκκλησιο-ιστορική και ψυχολογική προσέγγιση.

Παρακολούθησε πλειάδα διαλέξεων και συνεδρίων με επιστημονικό ενδιαφέρον στους κλάδους ενασχόλησης του, ορισμένες εκ’ των οποίων είναι:  α) Διοίκηση Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων  κατά τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) ως και την ειδική Εκκλησιαστική Νομοθεσία, β) Συνταγματική Αναθεώρηση, Γεωπολιτικές εξελίξεις, Διαμεσολάβηση, Δεοντολογία, Μεταναστευτικό Δίκαιο, γ)  Θρησκεία και βία δ )Ποινικές προεκτάσεις του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ε) Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Βραβεύτηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο με την Ύψιστη Τιμητική  Διάκριση:

BLESSING MEDAL FROM THE POPE FRANCIS AND LAZARUS UNION  2020

Οι τομείς ειδίκευσής του ανά κλάδο Δικαίου, είναι:

Ποινικό Δίκαιο

 • Οικονομικό έγκλημα
 • Εγκλήματα κατά της περιουσίας
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 
 • Εγκλήματα κατά της ζωής
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας 
 • Εγκλήματα κατά εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • Εικονικά τιμολόγια

Αστικό Δίκαιο

 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

 • Φορολογικό
 • Διαδικασίες ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων 
 • Αγωγές κατά Δημοσίου
 • Αιτήσεις Ακυρώσεων κατά αποφάσεων Διοικητικών Οργάνων

Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο

 • Νομοκανονικές Γνωμοδοτήσεις 
 • Επισκοπικά Δικαστήρια
 • Συνοδικά Δικαστήρια
 • Καταστατικά Θρησκευτικών Σωματείων
 • Προσφυγές αποφάσεων κατά Διοικητικών Δικαστηρίων 
 • Αιτήσεις Ακυρώσεως αποφάσεων (Επισκοπικών και Συνοδικών Δικαστηρίων)
 • Καθαιρέσεις 

Ελευθέριος Χατζηδημητρίου. Δικηγορικό γραφείο Αθήνα.

error: Content is protected !!
Καλέστε μας