Σχολάζουσα κληρονομιά – βεβαίωση από το δικαστήριο της κληρονομιάς ότι μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος είναι το Ελληνικό Δημόσιο- διαδικασία.

error: Content is protected !!
Καλέστε μας