Ιδιόγραφη διαθήκη· ακυρότητα- διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αρθρ. 1719 έως 1757 του ΑΚ

error: Content is protected !!
Καλέστε μας